Елементи, в которих рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: B | G | M | O | R | S | U | V | Є | І | Г | З | Л | Ч | Ш
Число елементів: 34.

B

Barabanova, Valentina та Барабанова, Валентина Віталіївна (2013) Теоретичні аспекти податкового планування підприємств. Інвестиції : практика та досвід. (2). с. 115-117. ISSN 2306-6814

Bavyko, Aleksandr та Бавико, Олександр Євгенович (2013) Віртуальні механізми координації діяльності субʼєктів регіонального економічного простору. Інвестиції: практика та досвід (3). с. 166-171. ISSN 2309-1533

G

Gakova, Mira та Гакова, Міра Володимирівна та Гакова, Мира Владимировна (2013) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКІ УРОКИ ІНСТИТУЦЮНАЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. ПРОМЕТЕЙ- регіональний збірник наукових праць з економіки, 1 (3 (42)). с. 27-30. ISSN 1814-8913

Gorina, Ganna та Горіна, Ганна Олександрівна та Горина, Анна Александровна (2013) Забезпечення енергетичної безпеки як основний напрямок підвищення конкуренто-спроможності держави. Економічний простір (71). с. 47-55. ISSN 2224-6282

Gudz, Iurii та Гудзь, Юрій Федорович та Гудзь, Юрий Федорович (2013) Особливості диверсифікації виробництва харчових підприємств в умовах торговельних війн. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 115 (Частина I), 1 (115). с. 40-48. ISSN 2308-6912

M

Mazurak, Anna та Мазурак, Анна Ігорівна (2013) Синтетизм художнього мислення Тараса Шевченка як чинника його «кіномови». Українознавчий альманах (12). с. 131-135. ISSN https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dru%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=JzO-6RUAAAAJ:9yKSN-GCB0IC&hl=ru&oi=p

O

Ostapenko, Svitlana та Остапенко, Світлана Анатоліївна (2013) Невідповідність вербального перекладу одиниць псевдо-інтернаціонального лексикону. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: германська філологія (668). с. 211-220.

Ostapenko, Svitlana та Остапенко, Світлана Анатоліївна (2013) Практичні засади варіативності та труднощів перекладу фразеологічних одиниць (за романом Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»). Записки з романо-германської філології (1 (30)). с. 153-160. ISSN 2518-7627

Ostapenko, Svitlana та Остапенко, Світлана Анатоліївна (2013) Передача ситуативної прикріпленості розмовного мовлення в процесі перекладу роману Дж. Макспедена "Робін Гуд". Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки (1(5)). с. 216-223. ISSN 2222-551Х

Ostapenko, Svitlana та Остапенко, Світлана Анатоліївна (2013) Шляхи розвитку навичок творчого писемного мовлення на заняттях з англійської мови. Педагогічний альманах (19). с. 175-180.

Ostapenko, Svitlana та Остапенко, Світлана Анатоліївна (2013) Особливості застосування граматичних трансформацій у процесі перекладу дієприкметника (на матеріалі перекладу роману В. Скотта «Айвенго»). Наукові праці. Філологія. Мовознавство, 219 (207). с. 87-91. ISSN 1609-7742

Ostapenko, Svitlana та Остапенко, Світлана Анатоліївна (2013) Шляхи розвитку навичок творчого писемного мовлення на заняттях з англійської мови. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія (668). с. 211-220. ISSN 966-568-278-4

Ostapenko, Svitlana та Остапенко, Світлана Анатоліївна (2013) Соціально-інформативна насиченість як умова ефективної організації самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів та шляхи її реалізації. Педагогіка вищої та середної школи (38). с. 239-242. ISSN 2304-4470

R

Rozhenko, Aleksandra та Роженко, Олександра Вікторівна та Frolova, Larisa та Фролова, Лариса Володимирівна (2013) Концептуальні положення забезпечення економічної безпеки підприємства. Культура народов Причерноморья (257). с. 201-204. ISSN 1562-0808

S

Serebrenykov, V.М. та Серебреников, В.М. та Серебреников, В.М. та Serebrenykova, V.V. та Серебреникова, В.В. та Серебреникова, В.В. (2013) ЯКІСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДИНИЦІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Серия: Экономические науки Государственное управление, 1 (45 (18). 48 -53. ISSN 1561-6886

Shendryhorenko, Maryna та Шендригоренко, Марина Трохимівна та Шендригоренко, Марина Трофимовна (2013) ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. Наук. збірник (2). 102 -106.

Shevchenko, Liubov та Шевченко, Любов Ярославівна та Шевченко, Любовь Ярославовна та Vygivcka, Iryna та Вигівська, Ірина Миколаївна та Выгивська, Ирина Николаевна (2013) Проблеми організації бухгалтерського обліку ресурсного потенціалу корпорацій. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2 (26). 16 -35.

Shevchenko, Liubov та Шевченко, Любов Ярославівна та Шевченко, Любовь Ярославовна та Vygivska, Iryna та Вигівська, Ірина Миколаївна та Выгивська, Ирина Николаевна (2013) Аналіз ресурсного потенціалу корпорацій: організаційні аспекти. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 1 (25). с. 53-70. ISSN 1994-1749

Sheyina, Alina та Шеїна, Аліна (2013) Дослідження процесу різання рослинних матеріалів в статичному і динамічному режимах. Приволжский научный вестник, 1 (12(28)). с. 45-48. ISSN 2224-0179

Sheyina, Alina та Шеїна, Аліна Вікторівна (2013) Дослідження процесу різання рослинних матеріалів в статичному і динамічному режимах. Приволжский научный вестник, 1 (12(28)). с. 45-48. ISSN 2224-0179

Shtyk, Julia та Штик, Юлія В’ячеславівна (2013) Розрахунки з оплати праці: відображення інформації в стандартах та в кодексі законів про працю. Економічні науки, 4 (10). с. 431-440.

Shulzhenko, Ihor та Шульженко, Ігор Владиславович та Шульженко, Игорь Владиславович (2013) Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин. Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки» . – 2013 (2 (58)). с. 129-137. ISSN 2079-4819

U

Udovichenko, Hannah та Удовіченко, Ганна Михайлівна (2013) Концептуальні положення формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Наукові праці. Педагогіка, 215 (203). с. 24-27. ISSN 2311-0287

Udovichenko, Hannah та Удовіченко, Ганна Михайлівна (2013) Місце когнітивної лінгвістики в сучасному мовознавстві. Наукові праці. Філологія. Мовознавство, 221 (209). с. 103-106. ISSN 2311-0287

Udovichenko, Hannah та Удовіченко, Ганна Михайлівна та Удовиченко, Анна Михайловна (2013) Концептуальні положення формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Наукові праці. Педагогіка, 215 (203). с. 24-27. ISSN 2311-0287

Udovichenko, Hannah та Удовіченко, Ганна Михайлівна та Удовиченко, Анна Михайловна (2013) Місце когнітивної лінгвістики в сучасному мовознавстві. Наукові праці. Філологія. Мовознавство, 221 (209). с. 103-106. ISSN 2311-0287

V

Voloshyna, Svitlana та Волошина, Світлана Василівна (2013) Планування і контроль на підприємстві. [Навчальний матеріал]

Є

Єрмак, Світлана Олександрівна та Yermak, Svitlana (2013) Оптимізація товарних запасів торговельних підприємств на базі інтегрованого ABC-XYZ-QRS аналізу. Торгівля і ринок України, 1 (35). с. 81-90. ISSN 2079-4762

І

Іванова, Наталя Сергіївна та Ivanova, Natalia (2013) Дослідження рівня фінансової безпеки регіону на основі дискримінантної функції. Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 21 (7 (4)). с. 260-267. ISSN 9125-0912

Г

Гудзь, Юрій Федорович та Gudz, Iurii (2013) Аналіз грошових потоків підприємства при формуванні стратегії зростання економічного потенціалу. Економічний аналіз, 3 (12). с. 100-104. ISSN 1993-0259

З

Зиза, Олена Олександрівна та Zyza, Olena та Лазаришина, Інна Дмитрівна та Lazaryshyna, Inna (2013) Внутрішні та зовнішні ризики економічного аналізу з позицій теорій ринкової економіки. Annales Universitatis Curie-Sklodowska (4). с. 79-85. ISSN 0459-9586

Л

Лисевич, Сергій Григорович та Lysevitch, Sergey (2013) Основні етапи економічної оцінки організаційно-технічного рівня гірничо-збагачувального комбінату. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса (3(24)). с. 121-125. ISSN 1990-536Х

Ч

Чернега, Оксана Богданівна та Chernega, Oksana (2013) Цілі розвитку тисячоліття та конкурентоспроможність національних економік: взаємозв'язок, спільні цілі і проблеми. Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. (4). с. 75-78. ISSN 2221-5689

Ш

Шеїна, Аліна Вікторівна та Sheyina, Alina (2013) Дослідження процесу різання рослинних матеріалів в статичному і динамічному режимах. Приволжский научный вестник, 1 (12(28)). с. 45-48. ISSN 2224-0179

Цей список був створений у Mon Jan 21 07:10:07 2019 EET.