Items where Subject is "Research materials > Scientific conferences abstracts"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | K | P | R | S | Z
Number of items at this level: 28.

C

Cheverdak, Polina and Чевердак, Поліна (2017) Features of the vocabulary on the naming of illnesses in the Ukrainian language of the ХVIII century (on the material of the medical advisor). Східнослов’янська термінологія: здобутки та перспективи, 1 (9). pp. 81-83.

Cheverdak, Polina and Чевердак, Поліна (2018) Peculiarities of ukrainian medical terms formation. Інтелект. Особистість. Цивілізація (16). pp. 24-30. ISSN 2079-4835

Cheverdak, Polina and Чевердак, Поліна (2018) Borrowings in the medical terminology of the Ukrainian language. Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні. pp. 143-145. ISSN 78-617-7553-46-4

K

Kolodyazna, Irina and Колодяжна, Ірина Вікторівна (2016) The formation of economic strategy of innovative development of enterprises. Geopolitical processes in the world today Collection of scientific articles. pp. 15-14. ISSN 978-3-903115-63-7

Kolodyazna, Irina and Колодяжна, Ірина Вікторівна (2016) Іnnovative approaches to the development of the food industry as a condition of sustainable economic growth. Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова, 21 (1). pp. 117-121. ISSN 978-3-903115-63-7

Kolodyazna, Irina and Колодяжна, Ірина Вікторівна (2016) Рroblems and prospects of innovative development in trade enterprises activity of ukraine. Науковий вісник Ужгородського національного університету (5). pp. 53-56. ISSN 2409-6857

Kolodyazna, Irina and Колодяжна, Ірина Вікторівна (2017) Innovative activity as factor of increase of efficiency of activity of enterprises of food industry. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції трансформації економіки та управління». pp. 76-79. ISSN 978-966-916-382-0

Kolodyazna, Irina and Колодяжна, Ірина Вікторівна (2017) The influence of transformation factors on the formation of innovative potential. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспромож-ності, інноваційності та сталості». pp. 83-86. ISSN 978-966-916-418-6

Kolodyazna, Irina and Колодяжна, Ірина Вікторівна and Borblik, Karyna and Борблик, Карина Едуардівна (2017) Innovative way of development of enterprises in Ukraine. Матеріали III Міжнародної науково-практичної е -конференції «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні іннлвації: гуманітарні та соціальні науки» ( MARGIHSS 2017). pp. 158-160.

Kolodyazna, Irina and Колодяжна, Ірина Вікторівна and Bukrina, Kateryna and Букріна, Катерина Андріївна (2017) Features of the current economic crisis in Ukraine. МатеріалиVIII Міжнародноїнауково-практичноїконференції«Економіко-правова парадигма розвиткусучасногосуспільства»м. Краків (Польща). pp. 15-14.

Koverza, Viktorija and Коверза, Вікторія Семенівна (2016) Resource "self-sufficiency" in lending under overdraft. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. pp. 112-115.

Koverza, Viktorija and Коверза, Вікторія Семенівна (2016) Worldwide Capital Banks Experience. Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси. pp. 35-37.

Koverza, Viktorija and Коверза, Вікторія Семенівна (2017) Problems of foreign economic activity of enterprises of Ukraine. Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 38-40.

Koverza, Viktorija and Коверза, Вікторія Семенівна (2017) Public-private partnership as a means of modernizing the economy. Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно-приватного партнерства: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 44 -48. ISSN 978-966-916-401-8

Koverza, Viktorija and Коверза Вікторія Семенівна, Вікторія Семенівна (2016) Impact of factors on the formation of export potential of Ukrainian enterprises. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Логістичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю». pp. 31-34.

P

Polina Cheverdak, Polina and Чевердак, Поліна (2016) Names of diseases in the Ukrainian language of the XVIII century: features of composition and functioning. Матеріали студентських наукових читань, 1 (1). pp. 59-62. ISSN 978-966-177-095-8

R

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна (2017) Національна ідентичність студентської молоді. Актуальні проблеми соціокультурного розвитку особистості : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференціїї, 6-7 квітня 2017 року. pp. 170-175.

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна (2017) Формування поняття психоаналітична інтерпретація в літературознавстві. Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України.. pp. 161-165.

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Мушта, Денис (2017) Національна ідентичність: Історико-філософський аспект. Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13 квітня 2017 року.. pp. 159-162.

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Поплавський, Олександр (2017) Проблеми сучасної шкільної освіти: студентський погляд. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 28 квітня 2017 р.. pp. 67-71. ISSN 978-617-7250-96-7

S

Shtyk, Yulia and Штик, Юлія В’ячеславівна and Штык, Юлия Вячеславовна (2014) Organization of labor remuneration at the enterprise in the current conditions of economic development of Ukraine. Зовнішння торгівля: економіка, фінанси та право, 1 (72). pp. 256-259.

Shtyk, Yulia and Штик, Юлія В’ячеславівна and Штык, Юлия Вячеславовна (2016) ACCOUNTING ISSUES OF EMPLOYEE BENEFITS ACCORDING TO NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS. ВІСНИК ДонНУЕТ, 2 (63). pp. 165-172. ISSN 2079-4819

Shtyk, Yulia and Штик, Юлія В’ячеславівна and Штык, Юлия Вячеславовна (2016) Features of automation accounting for employee benefits. ВІСНИК Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (64). pp. 168-178. ISSN 2079-4819

Shtyk, Yulia and Штик, Юлія В’ячеславівна and Штык, Юлия Вячеславовна (2016) ACCOUNTING ISSUES OF EMPLOYEE BENEFITS ACCORDING TO NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS. ВІСНИК ДонНУЕТ, 2 (63). pp. 165-172. ISSN 2079-4819

Z

Zinchenko, Viktoriia and Зінченко, Вікторія Миколаївна and Зинченко, Виктория Николаевн (2017) The role of information technology in vocational training. Современные подходы к организации дополнительного образования молодёжи и взрослых : проблемы и перспективы развития. 65-65-66. ISSN 978-985-516-461-7

Zinchenko, Viktoriia and Зінченко, Вікторія Миколаївна and Зинченко, Виктория Николаевна (2017) Extra-curricular work is an important step in the dialogue of cultures. Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам. pp. 103-107.

Zinchenko, Viktoriia and Зінченко, Вікторія Миколаївна and Зинченко, Виктория Николаевна (2017) The role of information technology in vocational training. Современные подходы к организации дополнительного образования молодёжи и взрослых : проблемы и перспективы развития. pp. 65-66. ISSN 978-985-516-461-7

Zinchenko, Viktoriia and Зінченко, Вікторія Миколаївна and Зинченко, Виктория Николаевна (2017) Extra-curricular work is an important step in the dialogue of cultures. Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам. pp. 103-107.

This list was generated on Mon Aug 26 05:50:21 2019 EEST.