Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics, Management and Administration > Department of Foreign Philology, Ukrainian Studies and Social Law Disciplines" and Year is 2023

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | G | O | P | R | U | V | О | У
Number of items: 24.

B

Bocharova, Yulia and Бочарова, Юлія Геннадіївна and Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Zinchenko, Viktoriia and Зінченко, Вікторія Миколаївна (2023) Методологія наукових досліджень: методичні рекомендації з вивчення дисципліни; ступінь «магістр» / уклад. : Бочарова Ю. Г., Ревуцька С. К., Зінченко В. М. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2023. 54 с. [Teaching Resource]

G

Gerasymenko, Olha Yuriivna and Герасименко, Ольга Юріївна and Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Zinchenko, Viktoriia and Зинченко, Виктория Николаевна (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Методологія лінгвістичних досліджень в цифровому середовищі», ступінь: магістр. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2023. 45 с. [Teaching Resource]

Gerasymenko, Olha Yuriivna and Герасименко, Ольга Юріївна and Герасименко, Ольга Юрьевна and Kuts, Mariia and Куц, Марія Олександрівна and Куц, Мария Александровна (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Практика усного перекладу», ступінь бакалавр. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2023. 210 с. [Teaching Resource]

O

Ostapenko, Svitlana and Остапенко, Світлана Анатоліївна (2023) Foreign Languages of XXI Century: Professional Communications and Dialogue of Cultures Collection of Scientific Works. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг.

Ostapenko, Svitlana and Остапенко, Світлана Анатоліївна and Vorobiova, Lolita and Воробйова, Лоліта Валеріївна and Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна and Pokulevska, Anna and Покулевська, Анна Ігорівна and Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна (2023) Перекладацька практика (виробнича): програма та методичні рекомендації, освітній ступінь: магістр. [Teaching Resource]

Ostapenko, Svitlana and Остапенко, Світлана Анатоліївна and Vorobiova, Lolita and Воробйова, Лоліта Валеріївна and Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна and Pokulevska, Anna and Покулевська, Анна Ігорівна and Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна (2023) Перекладацька практика (виробнича): програма та методичні рекомендації, освітній ступінь: магістр. [Teaching Resource]

Ostapenko, Svitlana and Остапенко, Світлана Анатоліївна and Vorobiova, Lolita and Воробйова, Лоліта Валеріївна and Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна and Pokulevska, Anna and Покулевська, Анна Ігорівна and Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Dmytruk, Liliia and Дмитрук, Лілія Анатоліївна and Дмитрук, Лилия Анатольевна and Kuts, Mariia and Куц, Марія Олександрівна and Куц, Мария Александровна (2023) Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи : для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», ступінь «магістр». [Teaching Resource]

Ostapenko, Svitlana and Остапенко, Світлана Анатоліївна and Vorobiova, Lolita and Воробйова, Лоліта Валеріївна and Zasunko, Anastasia and Засунько, Анвстасія Валеріївна (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Практикум з галузевого перекладу (англійська мова)», ступінь магістр. [Teaching Resource]

Ostapenko, Svitlana and Остапенко, Світлана Анатоліївна and Остапенко, Светлана Анатольевна and Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна and Удовиченко, Анна Михайловна and Pokulevska, Anna and Покулевська, Анна Ігорівна and Покулевская, Анна Игоревна and Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Ревуцкая, Светлана Казимировна (2023) Методичні рекомендації для підготовки до атестаційного екзамену для студентів спеціальності 035 «Філологі» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», ступінь бакалавр денної і заочної форм навчання. [Teaching Resource]

P

Pokulevska, Anna and Покулевська, Анна Ігорівна and Rybalka, Natalia and Рибалка, Наталя Вікторівна (2023) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАКТИКУМ З ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ (НІМЕЦЬКА МОВА) Ступінь: магістр. [Teaching Resource]

R

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна (2023) Курс лекцій з дисципліни «Психологія особистості та розвиток наукового мовлення», ступінь магістр. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2023. 150 с. [Teaching Resource]

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психологія особистості та розвиток наукового мовлення, ступінь магістр. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2023. 57 с. [Teaching Resource]

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Pokulevska, Anna and Покулевська, Анна Ігорівна and Dmytruk, Liliia and Дмитрук, Лілія Анатоліївна (2023) Курс лекцій з дисципліни «Літературний процес в культурному контексті епохи», ступінь магістр. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2023. 168 с. [Teaching Resource]

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Pokulevska, Anna and Покулевська, Анна Ігорівна and Аллахвердян, Т.М. (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Літературний процес в культурному контексті епохи», ступінь магістр. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2023. 37 с. [Teaching Resource]

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Загальне мовознавство», ступінь «магістр». Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2023. 43 с. [Teaching Resource]

Revutska, Svitlana and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна and Zinchenko, Viktoriia and Зінченко, Вікторія Миколаївна (2023) Курс лекцій з дисципліни «Загальне мовознавство», ступінь магістр. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2023. 153 с. [Teaching Resource]

Rybalka, Natalia and Рибалка, Наталя Вікторівна and Pokulevska, Anna and Покулевська, Анна Ігорівна (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)», ступінь магістр. [Teaching Resource]

U

Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна (2023) Pedagogy of Higher School and Methods of Teaching Philological Disciplines. [Teaching Resource]

Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна and Vorobiova, Lolita and Воробьева, Лолита Валерьевна (2023) Асистентська практика (навчальна) : програма та методичні рекомендації, освітній рівень: магістр. [Teaching Resource]

Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна and Удовиченко, Анна Михайловна and Dmytruk, Liliia and Дмитрук, Лілія Анатоліївна and Дмитрук, Лилия Анатольевна (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Історія англійської мови», ступінь: бакалавр. [Teaching Resource]

V

Vorobiova, Lolita and Воробйова, Лоліта Валеріївна and Ostapenko, Svitlana and Остапенко, Світлана Анатоліївна and Udovichenko, Hannah and Удовіченко, Ганна Михайлівна (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)», ступінь магістр. [Teaching Resource]

О

Остапенко, Світлана Анатоліївна and Воробйова, Лоліта Валеріївна and Герасименко, Ольга Юріївна and Удовіченко, Ганна Михайлівна (2023) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Іноземна мова»: для студ. спец. 075 «Маркетинг», ступінь бакалавр. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2023. 374 с. [Teaching Resource]

Остапенко, Світлана Анатоліївна and Воробйова, Лоліта Валеріївна and Удовіченко, Ганна Михайлівна and Покулевська, Анна Ігорівна and Ревуцька, Світлана Казимирівна (2023) Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи : для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», ступінь «магістр». [Teaching Resource]

У

Удовіченко, Ганна Михайлівна and Зінченко, Вікторія Миколаївна and Остапенко, Світлана Анатоліївна and Герасименко, Ольга Юріївна and Куц, Марія Олександрівна and Рибалка, Наталя Вікторівна and Ревуцька, Світлана Казимирівна and Покулевська, Анна Ігорівна and Воробйова, Лоліта Валеріївна (2023) Мовностилістичні засади перекладу текстів різних жанрів: монографія. Other. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг.

This list was generated on Tue Apr 16 01:28:03 2024 EEST.