Основні засоби: проблемні аспекти визначення та організації документообігу на підприємствах

Шендригоренко, Марина Трохимівна та Shendryhorenko, Maryna та Яковенко, Юрій Вячеславович та Yakovenko, Yurii (2017) Основні засоби: проблемні аспекти визначення та організації документообігу на підприємствах. Вісник Донецького університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (2(67)). с. 93-100. ISSN 2079-4819

[img] Text
Shendrygorenko_article_2017.pdf

Завантажити (732kB)
Офіційний URL: http://visnik.donnuet.edu.ua/

Резюме

Мета. Мета статті полягає у дослідженні проблемних аспектів визначення сутності основних засобів, організації документообігу на підприємствах та розро- бленні напрямів їх вирішення. Методи. Методологічною основою дослідження виступають загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Для визначення, виокремлення й поглиблення еконо- міко-правової сутності основних засобів як об’єктів бухгалтерського обліку викорис- тано методи конкретизації, узагальнення, групування, порівняння. Методи індукції та дедукції застосовано при виявленні проблемних питань з бухгалтерського обліку основних засобів на підприємствах різних форм власності. Діалектичний метод, аналіз, синтез, абстрагування покладені в основу удосконалення організаційних підходів щодо бухгалтерського обліку основних засобів. Результати. Розкрито сутність поняття «основні засоби» у нормативних документах. Виокремлено спільні та відмінні риси щодо трактування даного поняття науковцями. Надано авторське визначення поняття «основні засоби» як засобів вироб- ництва, вартість яких перевищує гранично-мінімальну суму, визначену у податковому законодавстві у гривневому еквіваленті, які перебувають у процесі виробництва, постачанні товарів, наданні послуг чи використовуються для надання в оренду або адміністративно-управлінських цілей і поступово, протягом декількох виробничих циклів, частинами переносять свою вартість на новостворений продукт. Обґрунтовано доцільність використання типових форм первинних документів з обліку основних засобів, розроблених для суб’єктів державного сектору, підприємствами усіх форм власності.

Тип елементу : Стаття
Неконтрольовані ключові слова: необоротні активи, нормативно-правовий акт, обліковий процес, первинна облікова документація, облік, основні засоби
Теми: Наукові матеріали > Статті в журналах
Наукові матеріали > Статті в журналах > Управління та адміністрування
Наукові журнали ДонНУЕТ > Вісник ДонНУЕТ, серія «Економічні науки»
Підрозділи: Навчально-науковий інститут управління та адміністрування > Кафедра обліку та аудиту
Користувач, що депонує: Адміністратор репозиторію
Дата внесення: 09 Черв 2018 12:14
Останні зміни: 09 Черв 2018 12:14
URI: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/467

Дії (потрібно увійти)

Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантаження документа

Завантажень помісячно за останній рік

Детальна статистика завантажень