Розвиток підходів до класифікації виробничих запасів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України

Роєва, Ольга Сергіївна та Roieva, Olha (2016) Розвиток підходів до класифікації виробничих запасів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 1 (29). с. 163-169. ISSN 2413-340X

[img]
Перегляд
Text
Roieva_article_26_05_2016.pdf

Завантажити (265kB) | Перегляд
Офіційний URL: http://economics.kntu.kr.ua

Резюме

Мета статі полягає у деталізації класифікації виробничих запасів підприємств гірничо-металургійного комплексу, що дозволить підсилити ефективність контролю витрачанням виробничих запасів на різних стадіях виробничого процесу та формуванням їх величини у відповідності до виробничих потреб. Для правильної побудови системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку виробничих запасів необхідна їх чітка класифікація, створена з урахуванням специфіки гірничо-металургійної галузі. Найбільш питому вагу у структурі виробничих запасів підприємств гірничо-металургійної галузі, займають саме сировина й матеріали та паливо, тому посилення контролю та вдосконалення організації обліку потребують саме ці групи запасів. Доцільним буде впровадження класифікації сировини й матеріалів за ознакою належності до певного етапу виробничого процесу: видобуток, збагачення, агломерація; виробництво металопрокату. Для задоволення потреб аналітичного обліку виокремити рахунки другого та третього порядків, що відображають вартість таких виробничих запасів на кожному етапі виробничого процесу. Виробничі запаси мають велике значення для забезпечення нормальної операційної діяльності підприємств гірничо-металургійної галузі та займають домінуючі позиції в структурі оборотних активів. Впровадження пропозицій автора сприятиме підсиленню контролю на кожній стадії виробничого процесу, аналітичності та оперативності обліку виробничих запасів. Запропонована класифікація та методика обліку дозволить контролювати процес виробництва за кожним переділом, доцільність витрачання запасів, відповідність нормам споживання, а також, виявити можливі шляхи скорочення витрат на всіх стадіях руху виробничих запасів. Наведена класифікація не є вичерпною і потребую подальшого дослідження з метою удосконалення системи аналітичного обліку на всіх стадіях руху виробничих запасів підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Тип елементу : Стаття
Неконтрольовані ключові слова: виробничі запаси, аналітичний облік, контроль, класифікація, гірничо-металургійний комплекс
Теми: Наукові матеріали > Статті в журналах > Економіка
Наукові матеріали > Статті в журналах
Підрозділи: Навчально-науковий інститут управління та адміністрування > Кафедра обліку та аудиту
Користувач, що депонує: Адміністратор репозиторію
Дата внесення: 15 Груд 2017 12:43
Останні зміни: 15 Груд 2017 12:43
URI: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/343

Дії (потрібно увійти)

Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантаження документа

Завантажень помісячно за останній рік

Детальна статистика завантажень